Steyr 791 Metz Tro TLF - GBAPr 2/16/750 - widok od prawej. Działko wodno - pianowe ustawione w pozycji "bojowej". (Fot. Michał Figzał).