Steyr 791 Metz Tro TLF - GBAPr 2/16/750 - widoczna autopompa dwuzakresowa FP 16/8 - 32/8 - HFP 3/40.