Urządzenia sygnalizacji świetlno-dźwiękowej oraz megafony dachowe.