Spartan GT-One Rosenbauer TLF 2700/300 - widok na urz?dzenie szybkiego natarcia. Drugie, bli?niacze znajdowano si? równolegle po drugiej stronie pojazdu. W toku eksploatacji zosta?o jednak wymontowane. (Fot. Adrian Kozie?).