Pathfinder w zbiorach CMP w Mysłowicach. fot.Grzegorz Fortuna