Prototyp Jelcza 004 na poligonie doświadczalnym. (fot.ze zbiorów Wojciecha Połomskiego)