Jelcz 315M Rosenbauer podczas Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich w 1974 roku. (fot.Zdzis?aw Podbielski)