Jelcz Skuteng - egzemplarz zaprezentowany na Międzynarodowej Wystawie Sprzętu Pożarniczego w Moskwie zorganizowanej w lipcu 1974 roku. (fot.Z.Podbielski)