Jelcz 325 KZWM GPr-3000 - prawa strona zabudowy - widoczne m.in. butle z gazem nośnym oraz prawy zespół natarcia. (fot. Konrad Nowak)