Egzemplarz eksploatowany w ZZSP PKP PoznaƄ (fot. Konrad Nowak)