34-06-12 - GCBA 6/32

 340612 


Jelcz 004M 

Jednostka: ZSP Radom
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane we wrześniu 1985 roku podczas pokazów gaśniczych przeprowadzonych na terenie lotniska Aeroklubu Radomskiego
Fot. S.Stan