31-01-47 - GLBAPr 04/2/50

 310147 


Żuk A-151C 

Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych "Petrochemia" w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie z 1987 roku
Fot. Oskar Knobelsdorf