38-04-51 - SH-18

 380451 
 SKA 848G 


Star 29 PM18P 

Rocznik: 1982
Jednostka: ZSP Rawa Mazowiecka (woj. skierniewickie)
Teren operacyjny: KRSP Rawa Mazowiecka
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane podczas pochodu pierwszomajowego w 1988 roku.
Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka