38-04-01 - SOp

 380401 
 SKA 229H 


Polski Fiat 125p 

Jednostka: KRSP Rawa Mazowiecka
Teren operacyjny: KWSP Skierniewice
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas pochodu pierwszomajowego w Rawie Mazowieckiej
Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka