26-09-16 - SD-30

 260916 
 OLA 320H 


Madirus-Deutz 170 D12F  

Jednostka: ZSP Olsztyn
Teren operacyjny: KRSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie z lat osiemdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Mateusza Majewskiego