01-12-12 - GBAM 2/8+8

 011212 
 WAA 123E 


Jelcz 003 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział XII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Południe
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane ok. 1980. Obsadę samochodu stanowią strażacy z OSP Radość.
Fot. Archiwum OSP Radość