38-06-68 - GBAM 2/8+8

 380668 
 SKA 607V 


Jelcz 028 

Jednostka: OSP Boczki (woj. skierniewickie)
Teren operacyjny: KRSP Łowicz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane na początku lat dziewięćdziesiątych
Fot. darek22163.