38-04-80 - GLM-8

 380480 
 SKA 309V 


Żuk A-15 

Jednostka: OSP Jeruzal (woj. skierniewickie)
Teren operacyjny: KRSP Rawa Mazowiecka
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie współczesne
Fot. Michał Kowalczyk