01-06-28 - SPGaz

 010628 
 6074-WS 


Żuk A-06B 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VI
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1977 roku.
Fot. Informator KGSP.