01-21-76 - GBA 2,5/16

 012176 


Jelcz 005M 

Jednostka: OSP Ożarów Mazowiecki (woj.stołeczne)
Teren operacyjny: KRSP Pruszków
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w końcu lat 80-tych
Fot. Archiwum OSP Ożarów Maz.