01-24-15 - GPr-1500

 012415 


Star 29 KZWM 

Jednostka: XXIV Oddział ZSP Warszawa-Ursus
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Ochota
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 (z przodu) oraz LBS 5 (z tyłu)
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w połowie lat osiemdziesiątych podczas wystawy sprzętu pożarniczego, zorganizowanej pod PKiN w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski