01-05-13 - GCBA 6/32

 010513 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział V
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1980 roku podczas ćwiczeń pod kryptonimem "Barbakan" przeprowadzonych na Starym Mieście w Warszawie.

Fot. A. Kłoś