01-01-40 - SOp

 010140 


FSO 125p 

Jednostka: ZZSP PKP Warszawa-Praga
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja świetlna: lampa pulsacyjna Elektra LBS 6
Sygnalizacja dźwiękowa: Sygnał dwutonowy Belma oraz głośniki tubowe Unitra-Tonsil GDT 14-18/10
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych podczas ćwiczeń na terenie ZNTK w Mińsku Mazowieckim
Fot. Ze zbiorów p. Andrzeja Bogdanowicza