01-08-29 - SD-30

 010829 
 WAA 100E 


Magirus-Deutz 150 D 11 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VIII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Południe
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w połowie lat osiemdziesiątych podczas ćwiczeń na terenie ZNTK w Mińsku Mazowieckim.
Fot. Ze zbiorów p. Andrzeja Bogdanowicza