01-01-18 - SRw

 010118 


PTG 61 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział I
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w czerwcu 1981 roku podczas ćwiczeń na Zalewie Zegrzyńskim. Na pierwszym planie samochód pływający MAW.
W tym okresie stołeczna sekcja ratownictwa wodnego była zlokalizowana w siedzibie I Oddziału ZSP na ul. Modlińskiej.
Fot. A. Rybczyński.