34-06-13 - GSn-900

 340613 
 RAA 771D 


Star 25L WZUP 

Jednostka: ZSP Radom
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dziś"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski