38-03-30 - GBAM 2/8+8

 380330 
 SKA 933V 


Jelcz 028 

Jednostka: ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie (woj. skierniewickie)
Teren operacyjny: KRSP Żyrardów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dziś"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski