01-04-14 - GLBAPr 0,4/2/50

 010414 
 WAB 267E 


Żuk A151C 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział IV
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał z polskim modulatorem z połowy lat 80

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dziś"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski