01-01-20 - amfibia

 010120 


GAZ-46 MAW 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział I
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane na początku lat 80-tych, podczas ćwiczeń nad brzegiem Wisły.
Fot. Jacek Skorupski