01-03-14 - GBA 2,5/16

 010314 
 6008-WM 


Jelcz 005 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział III
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Mokotów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy pulsacyjne Elektra LB 3
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane około 1978 roku, na dziedzińcu III Oddziału ZSP na Polnej.
Fot. Jacek Skorupski