01-01-29 - SD-30

 010129 
 WXA 4744 


Magirus-Deutz 170 D 12 DLK 30 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1997 roku.
Fot. Maciej Buszczak