01-07-28 - SH-18

 010728 
 WS-3906 


Star 266 PM18P 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma SDS

Zdjęcie wykonane około 1978 roku.
Fot. Jacek Skorupski