01-08-15` - GCBA 6/32

 010815 
 5357-WS 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VIII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Południe
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma SDS

Zdjęcie wykonane około 1978 roku.
Fot. Jacek Skorupski