01-07-34 - GPr-3000

 010734 
 WAS 755G 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Jednostka: ZZSP PKP Warszawa-Odolany
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1993 roku na terenie koszar ZZSP PKP Warszawa-Praga.
Fot. Jacek Skorupski