01-05-16 - GPr-3000

 010516 
 WAC 498C 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Rocznik: 1972
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział V
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane 23.05.1993 roku podczas ćwiczeń na warszawskim hotelu "Sobieski",
znajdującym się przy Pl. Zawiszy.
Fot. Jacek Skorupski