01-08-19 - GCBA 6/32

 010819 
 WAA 189E 


Jelcz 004M 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VIII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Południe
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: 2x sygnał dwutonowy Belma oraz 2x sygnał z modulatorem polskiej produkcji.

Fot. Screen z filmu resortowego - 1991 rok.