01-02-13 - GBA 2,5/16

 010213 


Jelcz 005M 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział II
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Ochota
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz sygnał z modulatorem polskiej produkcji.

Fot. Screen z filmu resortowego - 1988 rok.