01-09-14 - GCBA 6/32

 010914 
 WAA 101E 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział IX
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Mokotów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma SDS

Fot. Screen z filmu resortowego - 1979.