01-08-15 - GBA 2,5/16

 010815 
 WAA 705U 


Jelcz 005M 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VIII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Południe
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Fot. Screen z filmu resortowego - 1987.