36-03-31 - SLKw

 360331 


Żuk A-15C 

Jednostka: ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBO 10 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane na początku lat 90
Fotografię nadesłał Igor Koczyrkiewicz.