32-11-10 - APL 200

 321110 


Total LG 200 

Jednostka: ZSP Poznań - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: system 76

Zdjęcie wykonane w 1977 roku
Fot. Archiwum KWSP w Poznaniu