01-09-27 - SBenz

 010927 


Star 266 SHL CD-5 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. IX
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: wojskowy
Zdjęcie wykonane na początku lat 90.
Fot. Jacek Skorupski