01-06-22 - SRt

 010622 


Jelcz 005 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. VI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w połowie lat 80.
Fot. J. Paciorkowski. Zdjęcie przesłał Michał Przybysz