01-07-22 - SH-66

 010722 
 WAM 450D 


Mercedes-Benz 4436 Bronto Skylift 66-2T2 

Rocznik: 1989
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane jesienią 1989 roku na dziedzińcu koszar VII Oddz. przy ul. Powstańców Śląskich.
Fot. A Trembiński.