01-05-17 - GCBA 6/32

 010517 
 WAS 313P 


Jelcz 004 (wersja z dwoma działkami) 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział V
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1985 roku podczas ćwiczeń obiektowych.
Fot. M. Kalinowski