01-11-21 - amfibia

 011121 


ZIŁ 485 BAW 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. XI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas pokazów sprzętu pożarniczego
na Placu Teatralnym w Warszawie
Fot. Jacek Skorupski