01-02-32 - GPr-3000

 010232 
 WN-8635 


Chubb Fire Unipower 

Jednostka: LSP Warszawa-Okęcie
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Ochota
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
Fot. Archiwum LSP Warszawa-Okęcie
Zdjęcie nadesłał Marek Pisarek