01-06-23 - SDz-16

 010623 
 WAO 646B 


Roman Diesel 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1987.
Fot. Maciej Brzozowski