(4) - GSBA 2000/16

 (4) 
 KA-6138 


Jelcz 001 

Jednostka: ZZSP Zakładów Chemicznych "Oświęcim"
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy pulsacyjne Elektra LB 2
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w latach 60.
Fot. Archiwum ZZSP ZCh Oświęcim Fot. S, Zimnicki