31-01-34 - GCBA 12/55

 310134 
 PLC 589D 


Berliet GBH260 Camiva 

Rocznik: 1977
Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zak?adów Rafineryjnych i Petrochemicznych w P?ocku
Teren operacyjny: KRSP P?ock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonane w 1987 roku.
Fot. Archiwum ZSP PKN Orlen P?ock
Fotografi? nades?a? Wies?aw Majewski